Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Romkes < Romkema
Reumkens
Rom

verklaring:
Patroniem verbogen met een -s bij de roepnaam Romke (< Romkeszoon), die van oorsprong teruggaat op een Germaanse naam met het woord (h)ruom = 'roem', zoals Rombout, Rombert, Rumold.


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je s