Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Romeijn (y)
< Romein < Roman
Roomer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Romein, Romeijn(s), Romeij(n)sen, Romijn(sen), Remeijn, (van de) Remeijnse, Reminsen, Remijn, Remijnse(n): Patr.1.Adaptatie van Fr. Romain < Lat. HN Romanus `Romein'. 1423 Jan van den Ackere f. Romeins, Kortrijk (DEBR. 1958). ­ 2.Maar de Zeeuwse familienaam Romein blijkt een volksetymologische herinterpretatie te zijn van Remein, Remijn, zelf een vervorming van de Waalse FN Remy < de HN Remigius. 1557 Huybregt Remijnse, Kruiningen; 1579 Pieter Remeyn (vader van) Remeyn Piers, ZB; 1613 Remijn Adriaens, Heinkenszand (HARTHOORN); 1600 Jan Janse Remy gesyt de Waele, Baarle (vader van) 1627 Jan Janse Remeijn, Reminsen, Remijnse, Baarland. ­ Lit.: G.A.H.A. WUBBEN, Genealogie Remijn. VZS 2003, 130-167.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: