Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rol
< Rolloos < Roelse

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rolot, Rollot, Rolloos - Patroniem bij diminutief op -ot van de voornaam Roland of Raoul. Naamsvermelding Jean Rolot, 1383 [WFB].
• [B. de Keijzer, 'De genealogie Rollois', in: OV 37 (1982), p 93-96].

afkortingen en bibliografische notaties: