Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Robben
< Rob < Rop
Robs
Robb

kenmerken:
metonymische beroepsnaam patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix