Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Dijk, van (y)
< Rijsdijk < Rijsdam

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rijsdijk - 1. Rhoon ZH; 2. Oosterhout NB; 3. huis te Warnsveld Gl. [Pott-1913].
• Rijsdijk: PlN in Rhoon (ZH), Oosterhout (NB), Warnsveld (G).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: