Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijkers < Rikkers
Rijkes
Rijkaart
Rijker

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arent Ryckertsz, bewoner van het huis Bordeaux te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 11].
• Carolus Ludovicus Rijckers, arbeider, Nieuwstadt 1796, 43 j. [Cleven-2008, p 176].
• Rijkers, Rykers, Rikers, Rijckers, Rey(c)kers, Reijkers, Ryckers, Rikkers, Ricker:  Patr. Germ. VN Rijker: rîk-hari "machtig-leger": Ric(h)arius, Rikerus (MORLET I, Dip., GN). 1326 Rikeer van Sint Omars, Ip. (BEELE); 1366 Lote Rikers, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Rijkers, Rikkers: Patr. Germ. VN Rijker: rîk-hari `machtig-leger': Ric(h)arius, Rikerus (MORLET I, Dip., GN). 1366 Lote Rikers, Kortrijk (DEBR. 1970).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: