Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijkaart
Cappellen, van
< Rijkaart van Cappellen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de dubbele familienaam Rijkaart van Cappellen is Cappellen de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds 1815-1915.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: