Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Riet, van
< Rietman < Ritman
Rietmann
Riedeman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Teunis Rietman, wonende op boerderij De Riete in De Schoolt (Gorssel) in 1811 [H. Klein Ovink, 'De eendenkooi', in: Ons Markenboek. Gorssel, Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken 12 (1994), nr 2, p 33].
• [R. Boonstra, 'De buurschap Loo, westelijk gedeelte', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 17 (1997), nr 4, p 34].
• Jan Rietman, eigenaar-bewoner van erve De Riet, 1812 [J.D. Hilferink, 'Huis- en veldnamen in de mark Olst rond 1800', in: Tijdschrift 't Olster Erfgoed (1997), nr 19, p 23].
• Rietman: BerN van de rietmaker. Vgl. Ndd. Rethmann.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: