Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijntjes
< Rientjes < Rienties
Rientsma
Rintjema

kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

je s