Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Reijnen (y)
< Reintjes < Reijntjes (y)
Reintjens
Rentjes

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Wijllem Reijntgens Johan Reijntgess hefft in pachtonghe den hoff die Johan Reijntgens ende sijn huijsfrouw in pachtonghe thebbe plege. Betreft de pacht van een boerderij in de heerlijkheid Zeeland (Millingen) anno 1517 [Wil Oteman, 'Klein Zeeland. De geschiedenis van een boerderij in de voormalige heerlijkheid Zeeland', in: Millings Jaarboek 3 (1998), p 16].
• Rolof Reintghens, Zeeland (Millingen) 1517 [Wil Oteman, 'De Zeelandse Hof. De boerderij van de familie Bless in 't Zeeland', in: Millings Jaarboek 4 (1999), p 30].
• Geerlich Reintjes (Emmerich ca. 1743-Oer, Oude IJsselstreek 1823), huw. Emmerich 1782; zoon van Gerard Reintjes, huw. Emmerich 1743 [Erna Reuzel-Gerritsen, 'Diverse kwartierstaten Hulshof', in: OTGB 34 (2017), nr 3, p 88-93].
• [De Vaan-2012, p 14].
• Renkin, Renken, Ren(c)kens, Reinkin, -ke(n), -kens, -quin, Rinke(n), Rinke(n)s, Rinkin, Rinckens, Rien(c)kens, Riemkens, Rengke, Reyn(c)kens, R(e)ijnkens, Rynkens, Renquin, Ranquin, Rankin, Rainkin, Reintje(n)s, -tges, Reyntjens, -t(i)ens, Reijntjens, Reyngens, Rentiëns, Rentien(s), Rentgens, Ryntjens:  Patr. Dim. van Reinaard, Reinoud of Reiner. 14e e. Renier dit Renkin de Strée; Renard dit Rennekin de Strée; Renquin de Horion, Luik (BODY); 1381 Reinekin Colin; 1308 Griele Reinekens, Ip. (BEELE); 1397 Reynkin den Baermakere = 1418-24 Reynnier de Baermakere, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: