Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Reintjes
< Reintjens < Reijntjens (y)
Reintke
Reinten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Renkin, Renken, Ren(c)kens, Reinkin, -ke(n), -kens, -quin, Rinke(n), Rinke(n)s, Rinkin, Rinckens, Rien(c)kens, Riemkens, Rengke, Reyn(c)kens, R(e)ijnkens, Rynkens, Renquin, Ranquin, Rankin, Rainkin, Reintje(n)s, -tges, Reyntjens, -t(i)ens, Reijntjens, Reyngens, Rentiëns, Rentien(s), Rentgens, Ryntjens:  Patr. Dim. van Reinaard, Reinoud of Reiner. 14e e. Renier dit Renkin de Strée; Renard dit Rennekin de Strée; Renquin de Horion, Luik (BODY); 1381 Reinekin Colin; 1308 Griele Reinekens, Ip. (BEELE); 1397 Reynkin den Baermakere = 1418-24 Reynnier de Baermakere, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: