Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Reijn (y)
< Rein < Rein, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rein, Reyne(n), -ens, Reijn(en), Rijnen, Reine, Renn, Renne(n), Reyn(s), Reijns, Reins, Rens, Reens, Rents, Rins, Ryns:  Patr. Korte vorm van Germ. ragin-naam, zoals Reinaert, Reiner. 1684 Michiel Reijnen = 1685 M. Reyners, Grote-Brogel (NOUWEN); 1522 Jans van Alsenberge geheeten Reyneers = weduwe wijlen Gielis Reyns, Bs. (OSTYN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: