Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Walraven
< Raven < Raben
Raaf, de
Rave

varianten en/of samenstellingen:
Hattinga Raven, Raab, Raabe, Raaben, De Raaf, Vd Raaf, Raaff, De Raaff, Raafs, Raave, Van Raaven, Van Raavens, Raaves, Rab, Rabanus, Rabbe, Rabben, Rabbinge, Rabe, Rabel, Rabeling, Rabelink, Rabels, Raben, Rabius?, Rabs, Rabus?, Raebel, De Raef, De Raeve, Raeven, Rave, De Rave, Ravekes, Van Raven, Ravens, Van Ravens, Raves, Toussaint Raven.
Samengestelde toponiemen: (Van) Raven(s)horst, (Van) Ravensberg(en) / Ravensburg, Ravenschot, Rave(n)sloot, (Van) Rave(n)steijn / (Van) Rave(n)stein / (Van) Rave(n)stijn, (Van) Ravenswaaij / Van Ravenzwaaij.
Franse equivalent: Corbeau (en varianten).