Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Walraven
< Raven < Raben
Raaf, de
Rave

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willem Raven, Dordrecht 1283-84 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 14].
• Berend Raven, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• De auteur van deze genealogie brengt de naam i.v.m. het Utrechtse toponiem (Oost) Raven en met de voornaam Raven. De Westfriese familie blijkt echter Pieter Jansz van Edam (1593) als voorouder te hebben, die schipper was van het schip 'de (Swarte) Raven'! [Chr.P. Raven, Het Westfriese geslacht Raven, Hoorn 1986].
• Walraven Joosten werd in 1552 als eigenaar van een huis in Ouderkerk a.d. IJssel vermeld. In 1591 in bezit van Arien Ravens wedu. In 1610 van Joost Ariens. In 1615 Marichje Ravens bij ovl. van Joost Ravens [De Keijzer & Lans-1980, p 202].
• Rave, (de); de Raeve, de Raaf, de Raef, Ra(e)ven(s), Raeves, Raaf(f):  BN naar de gelijkenis met een raaf, b.v. zwart haar. Of een oorspr. Germ. VN (Ravemar, Walrave, zie Raven(s)), die een lw. kreeg en als vogelnaam geherinterpreteerd werd. 1278 Simons li Raves, Dottenijs (DEBR. 1980); 1398 Heinric Raven, Kanegem (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Raven(s), Raeven(s), Raeves:  1. Patr. Vleivorm van een Germ. hraban-naam, zoals Walrave. 1405 Jan Ravins; 1406 Willem Ravins huus, Bg. (SIOEN); 1544 Hermes Ra(e)vins, Ronse (GADEYNE); 1652 Hermes Raevens = Raeves, Ronse (Midd. 1964, 277).- 2. Zie De Rave.  [WFB2]
• Raven: Patr. Vleivorm van een Germ. hraban-naam, zoals Walrave. 1381 Pieter Ravin, Hulst (DEBR. 1999); 1480 Thomaes Ravins, Axel (STEEGERS).   [WFZ]
• Zie RAVEN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].
• Zie RAVEN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.xs4all.nl/~csigmond/