Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Quast

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Quast(en):  Mnl., Mhd. quast: kwast, badkwast, takkenbosje, rijsbosje, plumeau. BerBN van de kwastenmaker (zie Quasters) of van de badmeester (die de baders met de rijsbos bewerkt). 1314 Arnold Quast, Rostock (heeft in zijn wapen twee gekruiste bezems, NN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: