Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Quak < Kwak
Quaak
Quax
Quack

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Arnoldi Quac, Tongeren 1400; Jan Quake, Brussel 1406 [WFB].
• Johan Quaeck, Zwolle 1401 [Maandrek. Zwolle 1401, p 125].
• jonghe Jan Braeuquaeck, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 68].
• Het toponiem Quak bij Rockanje: "Merkwaardig is Kwakjeswater, duinplas bij Rokkanje, thans natuurmonument. De naam schijnt aangepast te zijn aan die van de vogel kwak, een kleine reiger die vroeger veel voorkwam in Zuid-Holland. Oorspronkelijk zal echter de naam wel geweest zijn *Kwakswater, genoemd naar het naburige dorp Quack, aldus vermeld in Blaeu's Zeespiegel (1623) (kaart 59); nog is daar een Kwakpolder" [Schönfeld-1955, p 177].
• [GPA ZH].
• In een oorkonde van 1479 wordt reeds gesproken over het 'nieuwe bedyckte landt geheten die Quacq' en welke in 1475 werd bedijkt. Tussen Goeree en Voorne lag het Quaxdiep, zo genoemd op een kaart uit 1586, De familienaam Quak wordt vanaf 1635 in archiefstukken m.b.t. Rockanje vermeld. Bouwen Jans Quacq was in 1654 schepen van Naters en Pancrasgors [H. v.d. Graaf & C. Wind, Rockanje, wording en groei, Alphen aan den Rijn 1985, p 121, 141].
• Cornelis (Michielsz?) Quack, Huisduinen 1632, doopsgezind. De eveneens doopsgezinde vogelvanger Aerjen Pietersz Qua(c)k, wonend aan de Groote Sluijs (Oudesluis) in De Zijpe, werd in 1675 voor het eerst met de familienaam Quak vermeld; voordien trad hij alleen met patroniem op. "Zijn benaming Qua(c)k houdt ongetwijfeld direct verband met de vogelvangst en wel met de lokeenden en/of de wilde soortgenoten die hij daarmee hoopte te vangen middels zijn 'vogelstieck' op het toenmalige wad benoorden de Oudesluis. Het geluid van de kwakende eenden, dat hem mogelijk eveneens werd nageroepen door de dorpsjeugd, moet voor de bijnaam Qua(c)k hebben gezorgd die na verloop van tijd voor hem en zijn nageslacht een vaste familiebenaming werd." Latere vermeldingen: o.a. Hendrik Jansz Quak (ook Kwak geschreven), afkomstig uit Den Helder, huw. De Zijpe 1783 [P. Dekker, 'De familienaam Qua(c)k of Kwak', in: Zijper Historie Bladen 17 (1999), nr 2, p 12-15].
• Gerrit Aertsz Quack, huw. Hekelingen 1645 [Trouwb. Hekelingen, p 94].
• [Informant: Jasper Quak te Zuidland, 16-4-2003].
• Kwaak, Quaak, Kwak, Qua(c)k, Quach, Quax:  BN naar de kwakende stem. 1293 Adelise Wouter Quacs wedewe, Pieter die Quac, Moerkerke (CG); 1400 Arnoldi Quac, Tg. (TYTGAT).  [WFB2]
• Kwaak, de Kwak, Quaak, Quaek, Quak: BN voor iemand met een kwakende stem. 1293 Pieter die Quac, Moerkerke (CG).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: