Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Quaedvlieg
< Quadvlieg < Quaadvlieg
Quadflieg
Quaden

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Quadflieg, -flicg, -flige, Qua(e)dvlieg, Quadvlies, Quatflieg:  BN: kwade vlieg, voor een lastig mens. Quadvlies door ass. gs/s < gen. Quadvliegs. 1344 Quodevlieghe; 1358 Henricus Quaedvlyeghen, Mtr. (SKM). Zie ook Cuvelier 3.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: