Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Quaedvlieg
< Quadvlieg < Quaadvlieg
Quadflieg
Quaden

kenmerken:
oude spelling

specifieke componenten:

geen affix