Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Proost < Provoost
Proosten
Proosdij, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Iohannus dictus Prepositus, Avelgem 1281; Gillot Prevost, Bergen 1290 = Gillot Provost; Thieri le Provost, Ieper 1306; Lambert de Prost, Ieper 1326; Henrici Proofst, Kortrijk 1367; Gillis den Proost, van Kortrijk 1388 = gezant Gillis den Proefst, Parijs 1397 [WFB].
• Walich Pietersz Proost, geb Amsterdam 1550, burgemeester te Enkhuizen, ovl ald. 1603 was een zoon van Pieter Gerritsz Coeckebacker alias Proost, geb Amsterdam ca 1520, heer van Achttienhoven (in 1554 gekocht), haringkoper op de Nieuwendijk, ovl. 1561 [Iongh de-1992, p 200].
• Herman Proost, notaris te Den Haag 1570 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 102].
• Walich Pietersz Proost, Heer van Achttienhoven, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; zoon van Pieter Gerritsz Coeckebacker, haringkoper op de Nieuwendijk, die in 1564 de heerlijkheid Achttienhoven had gekocht [Dillen van-1941, p 125; vgl. Elias p 215].
• Cornelius Proost, huw. Beerse 1660 [Ludo Proost, 'De familienaam Proost in de provincie Antwerpen en dna-onderzoek'c
• Willem Proost (Bergen op Zoom 1729-1800) [Bergs kwartierstatenboek-1998, p 72].
• Proost, (de); (de) Prost, Pro(o)sten, (de) Proft, Proos, Proest, Proes(s), Prös(s), Proehs, Probst, Props(t), Provo(o)st, Le Provost, Provo(t), Provou, Provos(te), Prouvo(s)t, Prouvosq, Pruvo(o)st, Pruvot, Pruûost, Pruuost, Pruwast, Prevos(t), -vo(t), -vots, -voo(t), -voz, Pré-, Le Prevost, Preuvot, Prevaes, Pervost, Pervoot, Privot, Privoo, Proust:  Mnl. provest, proo(f)st, Ofr. provost, prevost, D. Probst < Lat. prepositus: proost, hoofd van een kathedraal kapittel, kloostervoogd; (meestal) gerechtelijk ambtenaar, voorzitter van schepenbank, baljuw. 1281 Iohannes dictus Prepositus, Avelgem (HAES.); 1290 Gillot Prevost = Provost, Bergen (PIERARD); 1306 Thieri le Provost; 1326 Lambert de Prost, Ip. (BEELE); 1388 Gillis den Proost ...berijders sbaillius = 1397 ghesend Gillis den Proefst te Parijs; 1367 Henrici Proofs, Ktr. (DEBR. 1970).  [WFB2]
• Provoost, Provo, Pervoost, Prevo, Prevost(i), Proos(t): Mnl. provest, proofst, Ofr. provost, prevost, D. Probst < Lat. prepositus `proost, hoofd van een kathedraal kapittel, kloostervoogd; (meestal) gerechtelijk ambtenaar, voorzitter van een schepenbank, baljuw'. 1290 Gillot Prevost = Provost, Bergen H (WF); 1388 Gillis den Proost ... berijders sbaillius = 1397 ghesend Gillis den Proefst te Parijs, Kortrijk (DEBR. 1970); 1603 Simoen Provoost, Aardenburg (VAN VOOREN 1973).   [WFZ]
• Zie PROVEST in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: