Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Proost < Provoost
Proosten
Proosdij, van

verklaring:
Een proost of provoost was eertijds het hoofd van een kapittel of een kloostervoogd, in het wereldlijk bestuur een hoge gerechtelijk ambtenaar, de voorzitter van een schepenbank, en in militaire functie een opzichter van orde en tucht in een legerplaats. Het woord komt van het Latijnse woord prepositus, in het Oudfrans provost, prevost, in het Middelnederlands provest, proo(f)st, in het Duits Probst.


kenmerken:
beroepsnaam
vormverandering

specifieke componenten:

geen affix