Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Prijdekker < Prijker, de

kenmerken:
beroepsnaam

specifieke componenten:

er geen affix