Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Potuijt (y)
< Potuit

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Potuit: Vervorming, misschien uit petuit < Fr. petit `klein'? 1614 Cleyn Thoniszoon Potuyt, Holland (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: