Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Poppe < Popken
Popma
Poppen
Bobbe
Poppe, van de

verklaring:
De wijdverbreide familienaam Poppe is als patroniem ontleend aan de in de Middeleeuwen kennelijk populaire voornaam Poppo of Poppe. Deze voornaam zien we ook nog terug in familienamen als Pop(pe)ma, Popken (met de mogelijke variant Poepjes), Poppen, Poppes, Poppens, Poppinga en Poppink.
Omdat het eertijds reeds een naamvorm was, die 'in de kindermond' uit een Germaanse persoonsnaam is ontstaan, kunnen er fonologisch verschillende oorspronkelijke namen bij verondersteld worden. Zelfs meende men etymologisch een naam te reconstrueren die in de bronnen niet is aangetroffen: Bodebert, een samenstelling van bode- (zie Boot) en -bert = 'schitterend'. Maar het is waarschijnlijker om een naam die nu nog wereldwijd populair is aan te wijzen: Robert, waar we in Nederland immers ook de naamvorm Bob(be) met stemhebbende -b- (de -p- in Poppe is stemloos) van afgeleid hebben.
De bekende Amsterdamse humanist Pompejus/Popius Occo heette in feite Poppe of Poppo Ockesz.
Verschillende plaatsnamen zijn met de persoonsnaam Poppe samengesteld (zie onder documentatie) en de familienaam Van de Poppe laat zien dat Poppe op zich ook een toponiem is.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Poppe', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix e