Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Politiek < Poletiek

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Klaas Wytzes nam in 1811 te Oldeboorn in Friesland de familienaam Politiek aan, mede voor zijn zoon Wijtze [H.R. van der Woude, Stamreeks Kooi, Zuidlaren 2001 (CBG: Dossier Kooi)].

afkortingen en bibliografische notaties: