Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Plug

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ploeg, de; Ploegh, Plo(o)g, de Ploch, Plug(ge):  BerBN voor de ploeger of huisnaam.  [WFB2]
• Ploeg, Plog, Plug:  BerBN van de ploeger. Of verkort uit van der Ploeg.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: