Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Pijnacker < Pijnaker
Pijnakker
Pijnacker Hordijk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis Pijnacker werd op 6 juli 1570 geboren in de gelijknamige plaats nabij Delft. Zoon van Adam van Kerkhoffe en Johanna van Polanen [Erwin H. Karel, 'Drenthe getekend: Cornelis Pijnacker en Johan Sems', in: Erwin H. Karel, Grenzen in Drenthe. Vier historische beschouwingen over scheidslijnen in cultuur en landschap, Drentse Historische Reeks 7, Assen 2001, p 75].
• Adriaen Michielsz van Pijnacker, bouwman, ambachtsbewaarder van Pijnacker, ovl. Pijnacker (Catwijck) 1627-37 [Slootweg-1997, p 113].
• Ary Pijnacker, gedoopt te Poelwijk in 1777, als zoon van Abraham Pijnacker en Johanna Hordijk, voegde in 1797 uit piëteit voor Hendrik Hordijk, een ongehuwd overleden broer van zijn moeder, de naam Hordijk aan zijn familienaam toe [A. Pijnacker Hordijk, Genealogie geslachten Pijnacker en Pijnacker Hordijk, Eelde 1999; vgl. Gelders Erfgoed (1999), nr 6, p 26].
• Pijnacker:  PlN Pijnacker (ZH). 1570 Cornelis Pijnacker, Delft (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: