Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Pieterse
Wijck, van
< Pieterse van Wijck

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  Zie ook: overl. adv. 12.8.2005.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: