Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Piel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pyl, Pijl(s), Pyle, Pyls, Piel(s):  BerBN van een schutter of pijlenmaker. 1165-9 Gerart Pil (HAGSTR. 1949); 1227 Wouter Pile (GN); 1374 Moen Pijl van ghescut te voerne (DE MAN 1959); 1398 Nijs de Pijl f. Willems; 1382 Willem Pijl, Wervik (DEBR. 1970). Vgl. Pijliser.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: