Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Peters
< Petri < Petrie
Petrus
Petra

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Henricus Petri, Nijmegen 1495 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 29].
• [G. Favié, De Arnhemse Petri's hun voor- en nageslacht, Soest 1983].
• Perdrix, Peredery, Petry, Pétrix, Petryx, Petris(se), Pétris(se), Petery, Pétry, Petry, Petri, Petrisot, -zot:  Ofr. perdriz, Fr. perdrix < Lat. perdix: patrijs, veldhoen. BerBN van de gevogeltehandelaar of de jager. De var. Perdrix/Petry/Petry/Pétrix zijn volkomen parallel met de Mnl. perdrise/pertrise/partrise/patrise. Petrisot is dim., zoals FN Perdrizet, -zot (DNF). 1281 Gherardus Petrise, 1326 Jacob Petrise, Ip. (BEELE); 1379 Jaquemaert Pertrijs, Ktr. (DEBR. 2002).  [WFB2]
• Petrus, Pietrus, Petri(e), Petry, Petrij, Petery, Pittery, -ij, Petro, Pietri:  Patr. HN Petrus. 1396 Jan Rebbe vel Petrij, Bever (DE B.); 1716 Melchior Petri, Trier-Bg. (PARM.).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: