Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Peters < Peeters
Petersen
Petri
Peter
Peters Rit (-)

verklaring:
De familienaam Peters is een patroniem ontleend aan de voornaam Peter: Peterszoon. De voornaam Peter is een roepnaamvorm van de doopnaam Petrus van het Griekse woord petra = 'rots'. Jezus gaf deze symbolische naam aan zijn eerste apostel: En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen...

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Peters', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s