Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Peterman
< Petermann < Petersmann

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Peeterman(s), Petermann(e), Peterman(s), Pitermann, Pieterman(s), Petreman(d), P(i)etrement, Petraman:  Patr. Afl. van VN Peter. De Leuvenaars worden Petermannen genoemd naar de patroonheilige, de H. Petrus. 1383 Wouter Petermans, Tn. (C.BAERT); 1385 Mergriete Pietermans, Tielt (DEBR. 2000).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: