Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Peters
< Peter < Peterman
Peterink
Petter
Hentzepeter
Bargpeter

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Peeter(s), -eers, Peter(s), -eers, Peetersen, Petes, Peterse(n), Petersen(s), -sons, Pet(t)ers(s)on, Pettersen, Pieters(e), Pieter(soone), Pietersma, Pietersz, Piter(s), Pitre, Pitters, Piettre:  Patr. HN Petrus. Pieters is Vl., Peters is Br.-Limburgs. 1326 Diederijc Pietersone, Ip. (BEELE); 1347 Symoen dictus Pieters, Ktr. (DEBR. 1971); 1381 Johanne et Mathia fratribus dictis Peters soen, Spouwen (GRAUWELS 1978); 1387 Jan Pieters zone, Ktr. (DEBR. 1970); 1414 Jan Peters, Ht. (A.GHIJSEN). — Lit.: J. GOOSSENS, Petrus in der niederländischen Familiennamengeographie. Festgabe Robert Peters, Bielefeld, 2004, 3-22.  [WFB2]
• Peter,de:  Verwantschapsnaam: peter. Vgl. Parrain. 13e e. Joh. de Petre, Gent (GN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: