Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Pennings < Penning
Penninx
Pfennings
Alen Pennings

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Peter Pinninckx, Weert 1632 [Poorters Weert, p 38].
• Johannes Cornelis Pennings (St. Oedenrode 1817-1899); zoon van Adriaan Pennings [Sjef van Helvoirt, 'Ties en Marie Maas-Witlox', in: Spoorzoeker Nuwelant 20 (2007), nr 2, p 4-23, kwartierstaat p 22-23].
• "Muntstukken in familienamen zouden om de een of andere reden ook via bijnamen ontstaan kunnen zijn. De naam Pennings en varianten als Penning, Penninx, Pfennings, Kleinpenning, Schimmelpennink, getuigen van de spaarzaamheid van de voorouders, en soms juist van spilzucht en vrolijke roekeloosheid, wat blijkt uit de namen Braspenning en Speelpenning. De waarde van braspenningen en speelpenningen was echter gering, zodat het ook de bijnamen van armlastigen geweest kunnen zijn die hun hand moesten ophouden" [Leendert Brouwer, 'Klinkende namen', in: Gen.CBG 21 (2015), nr 3, p 32-37].
• [Wim Penninx, 'Mijn naam is jouw naam. Hoe het Y-DNA kan helpen bij stamboomonderzoek', in: Gen.Magazine 24 (2018), nr 3, p 40-43].
• Pen(n)inck, Penninc(k)x, -ing(s), -inc(h)x, -ynck, -ijnck, -ick(x), Penin(g), -ein, -incke, -inque, Spenninck, Pfenni(n)gs:  Mnl. penninc: penning. Muntnaam 1294 Hue Pennink, Kales (GYSS. 1963); 1329 Ysiin Penninc, Hulst (DEBR. 1999). — Lit.: F. DEBRABANDERE, Penningen voor Penninck. Brugs Ommeland 1983, 199-202.  [WFB2]
• Penning(s): BN naar de muntnaam, penning. 1329 Ysiin Penninc, Hulst (DEBR. 1999); 1600 Pieter Penninck, Aardenburg (VAN VOOREN 1973).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: