Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Pennings
< Penning < Braspenning
Penninga
Pennink
Penning, de
Penning de Vries

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Ebeling-1984, p 79].
• Pen(n)inck, Penninc(k)x, -ing(s), -inc(h)x, -ynck, -ijnck, -ick(x), Penin(g), -ein, -incke, -inque, Spenninck, Pfenni(n)gs:  Mnl. penninc: penning. Muntnaam 1294 Hue Pennink, Kales (GYSS. 1963); 1329 Ysiin Penninc, Hulst (DEBR. 1999). — Lit.: F. DEBRABANDERE, Penningen voor Penninck. Brugs Ommeland 1983, 199-202.  [WFB2]
• Penning(s): BN naar de muntnaam, penning. 1329 Ysiin Penninc, Hulst (DEBR. 1999); 1600 Pieter Penninck, Aardenburg (VAN VOOREN 1973).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: