Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Peters
< Peeters < Pieters
Peeterse
Peet
Peeters Weem
Arenberg Peeters

verklaring:
De familienaam Peeters is de zuidelijke spellingsvariant van Peters. De spelling Peeters herinnert aan spellingsnormen uit het verleden toen het usance was om de klinker in een open lettergreep in schrift te verdubbelen. Het meervoud van bijvoorbeeld het zelfstandig naamwoord heer (heer + -en) schreef men hee-ren. Gaandeweg heeft men de spelling heren geaccepteerd en is deze de norm geworden. Vandaar dat de veel voorkomende straatnaam Heerenstraat officieel in Herenstraat werd veranderd. De moderne spelling werd in Nederland eerder toegepast dan in België (en Limburg), waar de familienamen nog in een archaïsche spelling werden vastgelegd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Peeters', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem
oude spelling

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s