Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Pardon

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pardon(s), Pardoen(s), Pardoms, Paradoms, Perdon, Parduyns, Partoune, Part(h)oens, Part(h)ouns, Pardon, van Paridon:  1. Ofr. pardon, Mnl.-Wvl. pardoen: angelusklok, geklep tijdens het angelus, waaraan een aflaat (vergeving: pardon) verbonden is. BerBN voor de luider van de pardoenklok. 1303 van Heine Pardoen, Vlissingen (VERKEST); 1337 Ysabial des Pardons, Luik (HERB.); 1699 J.G. Perduyn, Bg. (PARM.). — 2. Zie Preudhomme.  [WFB2]
• Preudhomme, Preud'Homme, (de) Preud'homme, Preudhoms, Preud'homs, Prudhomme, Prud'Homme, Prud'homme, Preudom(s), Prudhon, Prudon, -um, Predhomme, Pred'homme, Pred(h)om, Prod(h)omme, Prodan, Deprédomme, Pred(h)om, Prod(h)omme, Prodan, Deprédomme, Prond'homme, Pardon, Perdon, Purdon:  Fr. preu d'homme: eerlijk en wijs man. Vgl. De Vroe. ±1300 Jehans li Preudom, Artesië (BOUGARD); 1340 Gillion li Preudhomme, Dk. (TdT); 1362 Jacop Preudom, Ktr. (DEBR. 1970); 1392 Jehan le Preudons = Jehan le Proidhomme, Luik (AVB). Door klankevolutie Preudon/Predon/Perdon (metathesis) ging de naam samenvallen met de al bestaande FN Pardon (Midd. 1966, 285-6).  [WFB2]
• Pardon, Pardoen, Perdo(e)n, Perduijn: 1. Ofr. pardon, Mnl. pardoen `angelusklok, geklep tijdens het angelus, waaraan een aflaat (pardon `vergeving') verbonden is. BerBN voor de luider van de pardoenklok. 1303 van Heine Pardoen, Vlissingen (WF). ­ 2.Pardoen komt in de 18e e. ook voor als herinterpretatie van Pardou(x), de Rom. vorm van de Germ. VN Bardulf (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: