Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ooijen (y)
< Oijen (y) < Oijens (y)
Oeijen (y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Ooyen, van; van Ooijen, (van) Oyen, van Oije(n), van Ooy, Oye, van Oeyen, van No(e)yen, van Noye, van Noey, van Hoije, van Hoy(e), van Hooye, van Hooije, van Hoey, van Hoeye(n), van Hoeij(en), van Hoeygen, van de Roij, van de Roy(e), Verhoeije, Verho(e)ye(n), Verhoie, Veroyen, Verro(e)ye, Vroy(e):  PlN Ter Ooie. Mnl. ooye, oye, vaak hypercorrect hoye gespeld: (nat) weiland aan rivier, beemd. 1222 Thome de Hoia; 1265 Willelmo de Hoie, Har.; -1300 Willemi de Oye (DEBR. 1980); 1398 Trise van der Oye, Marke; 1382 Jan van der Hoye, Menen; 1396 van den goede ter Hoye in Maerkeghem; 1398 Calle van Hoey, St.-B.-Vijve (DEBR. 1970); 1398 Zeger van Oeyen, Aw. (ANP); 1419 Pietre van der Oeyen = 1419 vander Hoeye, Ktr. (DEBR. 1958). Zie ook Veroyen.  [WFB2]
• Oyen, Oien, Oeyen, Oeijen, OEyen, O(o)ye, Oei, Ooi, Ooijen:  1. Metr. Germ. VN Oda: auda "bezit". Voor de d-syncope met j-glijder, vgl. Van Roey < Van Rode. 1220 Alda f. Oda, Moen (DEBR. 1980); 1328 Willem Oden, Aw.; 1368 Oeden = Oeyen, Tnh. (V.GORP 1952); 1406 Jan Oeyen, Aw. (ANP); 1458 Wouter Oden = 1473 Wouter Oyen, Genk (VDZ). — 2. Oye: ooi, vrouwelijk schaap. Vgl. Schaap, Mouton. BN. 1398 Willem Oye, Wev. (DEBR. 1970). — 3. Misschien < Van (der) Oyen.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: