Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ouwerkerk
< Ouderkerk < Ouderkerken
Oudekerk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Tonis Pietersz Ouderkerk = Teunis Pieters van Ouwerkerk (Ouderkerk 1688); zoon van Pieter Thonisz (van Ouwerkerk) [De Keijzer & Lans-1980, p 117].
• Voorzaat in Ouderkerk wonend al Ouwerkerk genoemd [J. Broeren, 'Kwartierstaat Broeren', in: GN 31 (1976), p 18].
• [H.J. Ouderkirk,The Ouderkerk family genealogy, from 1660. Volume I, Marietta (Georgia) 1983].

afkortingen en bibliografische notaties: