Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamphuis
< Oude Kamphuis < Kamphuis op Heghuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Oude Kamphuis is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: