Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Olde Heuvel
< Oude Heuvel < Oude Heuvelt

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Oude Heuvel is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: