Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ossen
< Osse < Oosse
Osseman
Os

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hosset, é, -ez, -e(y), Houzet, -é, Houset, -ez, Ho(o)zée, Hozee, -ez, Hooze(e), Os(s)et, Osé(e), Ose(i), Ohsé, Ohse, Ocet, Océ, Ossé(e), Oscé:  1. Dim. van Ofr. hose: kous, laars. BN (gelaarsd) of BerBN. Vgl. Housiau(x). 1240 J. Housés = J. le Houset = Housset, Dk. (J.G.); 1313 Pierre Heuset, Parijs (MICH. 1950); 1449 Janne Hossceys, Mb. (A.BAERT). — 2. Dim. van Fr. houx: hulst. Vgl. Delehouzée. — 3. Evtl. dim. van Fr. os: beentje.  [WFB2]
• Os, den; Osse, Oosse: BN naar de naam van het rund, de os, Mnl. en nog dial. osse. Huisnaam of BerBN. Er is ook een PlN Den Osse in Brouwershaven (Z). 1402 Gobbe Osse; 1408 Michiel Osse huydevettere, Antwerpen (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: