Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Oskam
< Oskamp < Ostkamp

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hendrick Claesz Oscamp, jm. van Meerkercksbroeck, huw. Lopik 1641; zoon van Claes Dircksen Oscamp, won. Meerkerk; zoon van Dirck Ariens Oscamp, vermoedelijk wonend in Ameide-Tienhoven; zoon van Adriaen Jan Dirks Oscamp, gezworen landmeter te Ameide 1573 [Slootweg-1997, p 78].
• Mbt. Oskamp-toponiemen:
- Jan van Stijns Oskamp in Den Haag: 11 hont land, gelegen in het Westambacht van der Hage in Etscamp (= Eskamp), geheeten Jan van Styens Osscamp, 1465 [Sernee-1920, p 155].
- Een kamp land genaamd Den Ossencamp, gelegen in Tijrschbroeck boven bij Die Diervoirt, Nijmegen 1567 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 45].
• Oskam(p):  1. PlN Ossenkamp: omheinde ossenweide; vgl. Ossenblok, Ndd. Ossenkämper. 1563 Albert Peters Oskamp, Drente (MNT 257). — 2. Zie Roskam.  [WFB2]
• Roskam, -kams, -kamp, Rohskamp, Rosskamp(f), Roscam(ps), Oskam(p):  BerBN van de paardenkammer of BN naar de huisnaam, b.v. De Roskam in Diest (VB) en Mech. (A) (1365 Orskam, OAR II). 1548 Henrick inden Roscam = 1549 Henrick Coghen Roscam; 1568 Lambrecht Coghen alias inden Roscam, Diest (CLAES 1985); 1584 Pieter Roscam, Aw. (AB).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: