Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Osse
Os, den
Os, van
< Os < Ox

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter Jansz Witte Os, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam; 1586: Pieter Jansz in den Witten Os (Oude Brugsstege). Jacob Jansz Bonte Os, koopt in 1587 een huis op de Nieuwendijk. Lijsbeth Elberts in die drie Osgens [Dillen van-1941, p 102, 125, 126].
• Os, (de(n)):  BN naar de naam van het rund, de os. Huisnaam of BerBN. 1402 Gobbe Osse; 1408 Michiel Osse huydevettere, Aw. (ANP).  [WFB2]
• Os, (van); van Oss, van Osch:  PlN Oss (NB). 1356 Willems wijf van Os, Tv. (PEENE 1949); 1545 Herman van Os, Den Bosch-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: