Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijhuis
< Olthuis < Oudhuis
Oldenhuis
Olthuizen
Oolthuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Janna Henrix Olthuis, Heerde 1742; Gerrit Jans Oldhuis, Heerde 1807 [Otten-1985, p 106].
• [Hekket-1975].
• [GPA Ov].
• [Wim van Lenthe, 'Twee eeuwen geschiedenis erf Olthuis', in: Rondom Dalfsen (2018), nr 92, p 1965-1967].
• Het Oldehuys in het kerspel Haaksbergen [Leenmannen Utrecht 1379, p 84].
• Olthuis:  Oostndl. vorm van PlN Oudhuis. Vgl. Van Ouwenhuysen.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: