Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijhuis
< Olthuis < Oudhuis
Oldenhuis
Olthuizen
Oolthuis

verklaring:
Ontleend aan een huis- of boerderijnaam Olthuis (= oud huis), welk huis zich met deze naam onderscheidde van een Nijhuis (nieuw huis).
Hedentendage kunnen we nog boven De Lutte (Overijssel) een erve Olthuis vinden, in 1423 vermeld als Oelthues en ten Oeldenhues, en een boerderij Olthuis ten westen van Haaksbergen aan de Rietmolenweg. Verder nog een erve Olthuis bij Veldwijk (Vorden), in 1494 Oelthues.
Het erf Olthuis aan de Maneweg onder Oudleusen werd in de eerste helft van de 19de eeuw echter naar de nieuwe bewoner Olthuis genoemd.
Aan het Ald Hûs tussen Oosterend en Lutkewierum (Littenseradiel, voorheen Hennaarderadeel) is in 1811 de familienaam Oudhuis ontleend.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Olthuis', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

geen affix