Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijhof
< Olthof < Olthoff
Althof
Oudhof

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Over toponiemen Olthof, Oldenhoven, enz.:
- Dit toponiem en varianten in het Aardrijkskundige Woordenboek van M. Pott: Aldenhof, Lienden Gl; Oldehof, Markelo Ov; Oldehove, plaats in Gr; Oldenhave, Ruinen Dr; Oldenhof, Oene, gem. Epe Gl; Oldenhof, Heteren Gl; Oldenhof, Brummen Gl; Oldenhof, Gramsbergen Ov; Oldenhof, Markelo Ov; Oldenhof, Ambt-Vollenhove; Olthof, Neede Gl; Oudehoef, Hoogland Ut; Oude hoeve, Kamerik; Oude hoeve, Renesse Zl; Oude hoeven, Buurmalsen Gl; De Oude hoeven, Elkerzee Zl; Oude hof, Nieuwenhoorn ZH; Oude hofpolder, Oegstgeest ZH; Oude hofstede, Maurik Gl; Oudenhof, Hummelo Gl; Oudenhof, Dinxperlo Gl; Oudenhof, Hoevelaken Gl; Oudenhof, Nederweert Lb; Oudenhofstede, Gent Gl; Oudenhoven, Oosterhout NB; Oudenhoven, Oirschot NB; Oudhof, Echt Lb [Pott-1913].
- In elk der Drentse dingspelen had de bisschop als bestuurs- en beheerscentrum een hof. (...) Als benaming voor een adellijke behuizing gold hof in bv. Ruinen, waar de heer was gevestigd op de Oldenhof, later Oldenhave geheten. (...) Een derde type van hof was als centrum van kolonisatie in gebruik. Uit de Karolingische tijden dateren die te Uffelte, Wittelte en Peelo, aanvankelijk predium of curtes. Doch reeds ca. 1300 kende Wittelte een Olthovingehus, welke naam bewijst dat men er ook sprak van Oldenhof, juist als in Ruinen. (...) Doch in dit ontginningsgebied is een betekenisverwijding te constateren: een akte van 1331 noemt de reeds bestaande boerderijen Oldehove, de in ontginning zijnde Niehove." [J. Naarding, 'De bo', in: DMB 14 (1962), p 92].
- Johan Althof, boer op Althof te Ansen in 1549. De eigenaar, Johan Oving, bezat tevens het erf Nijhof. "Twee erven, ieder met één waardeel, geheten Althof en en Nijhof: de gedachte ligt voor de hand, dat de erven ontstaan zijn door splitsing van één erf, oorspronkelijk vermoedelijk Hof of Hovinge geheten." [J. Heringa, 'De heerlijke marke van Ansen', in: Drentse Historische Studiën, I, Assen 1979, p 97].
- [G. de Langen e.a., 'Onderzoek naar de kerk op 't Olthof van Akmarijp', in: Paleo-aktueel 5 (1994), p 102-106].
- De Aldenhof te Neerbeek, in de 16de eeuw bewoond door Peter in den Alden Hoff en zijn zonen Jan ende Thijs Peters noe Aldenhoff (1599) [F. Ramaekers & J. Hoen, 'Toponiemen: De Aldenhof', in: Becha. Tijdschrift van de heemkunde-vereniging Beek 2 (1988), nr 1-4].
- Oldenhoff, 18de eeuwse buitenplaats te Abcoude, wellicht ontleend aan Oudenhove, een gebied aan de Waver [M. Carasso-Kok, 'Abcoude en Baambrugge in de Middeleeuwen', in: Abcoude en Baambrugge 900 jaar, Abcoude 1985, p 32].
• [J.B. Glasbergen, Het Olde Hof. Dragers van de familienaam Olthof(f) in Groningen, Friesland en Noord-Drenthe, uitgewerkt tot 1893, Nuenen 1981].
• Familienaam Olthoff ontleend aan boerderij te Enter (Ov), a. 1475 Oldehoff. Genealogie van de Groninger familie begint met Jan Gerrits Ol(d)thoff, zoon van Gerrit Jansz Olthof alias Oldenhave, huw. Rijssen 1674; drie van zijn vier zoons vestigden zich in de provincie Groningen [P.J.C. Elema & R. van der Ley, 'Parenteel Olthoff', in: Gruoninga 39 (1994), p 3-35].
• Lucas Olthof, volkstelling Heino 1795 [Bieleman-1980, p 141].
• [G. Grissen, 'De familie Olthof te Kloosterhaar', in: Rondom den Herdenbergh 24 (2007), nr 2, p 5-11].
• Familienaam in straatnamen e.d.:
- "Het Olthofsverlaat werd ook wel Meestersverlaat genoemd naar een andere sluismeester, die Meester heette" [W.H. van der Ploeg, Twee eeuwen Stadskanaal, Den Haag 1977, p 29].
• Olthof, Holt(h)of:  PlN Olthof (OIJ). Vgl. Oude(n)hove. 1569 Dirk Olthoff, Ootmarsum (OIJ)-Aw. (AP); 1634-1721 Leonardus Olthoff, Aw. (vader van 10 kinderen, allemaal Holthof, o.m.) o1682 Antonius Holthof, Aw. (med. Nik. Holthof, Oedelem). Zie ook Holthof.  [WFB2]
• Olthof(f): PlN Olthof (OIJ). Vgl. Oldenhove. 1569 Dirk Olthoff, Ootmarsum (OIJ) ­ Antwerpen.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: