Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Olijhoek

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Olijrhook, Olijhoek: Olijhoek isn een volksetymologische herinterpretatie van Olijrook `Olierook', wellicht ook al volksetymologisch. 1712 Paulus Olijenrook, Poeldijk (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: