Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Huizing
Olthuis
< Oldenhuizing

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Volkyr Olden Huesing, te Meppen ca. 1450; Herman Oldenhusing, te Gieten [Schattingslijst Drenthe ca. 1450, p 67, 72].
• Erve Husinga te Benneveld in 1287 vermeld. Het wordt later als Huisinge vermeld en nadien werd Nieuwen Huising (Nijen Huisinge) gebouwd, zodat er sprake was van Oude en Nieuwe Huisinge. Coep Oldenhuisinge, 1630; Joannes Oldenhuisinge, 1642. "Willem (Olde)Schaenge, die na zijn huwelijk (met Jantje Olde Huising ca. 1695) de naam Oldenhuising aannam, komt in het doopregister van de Zweeloër kerk ook als Aldenhuising voor. Meerdere namen dus voor dezelfde persoon. Hij kan aangemerkt worden als de stamvader van alle latere Bennevelder Oldenhuizings, want na de invoering van de Burgerlijke Stand werd de naam met een z geschreven" [A. Smegen, 'Olde Huisinge te Benneveld', in: Ons Waardeel (1991), p 15, 89].

afkortingen en bibliografische notaties: