Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Olthuis
< Oldenhuis < Oldenhuizing
Olthuizen
Olthuijs (y)
Oldenhuis Arwert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rutgher ten Oldenhuys, ivm. het goed tOlde Huys te Zese in Ommerkerspel [Leenmannen Utrecht 1379, p 74].
• Boerderij te Wittewierum (Ten Post): Johan ten Oldenhues, 1454 (zoon van Dutmer Rengers); Dutmer Oldenhuis verkocht het huis in 1512 [W.J. Formsma e.a., De Ommelander borgen en steenhuizen, Assen 1973, p 495].
• Erve Oldenhuis te Zwinderen 1445. In 1612 treffen we hier behalve Oldenhuis ook twee erven Nijenhuis aan. Arent en Leffert Oldenhuis, 1630. Arent's dochter Mechtelt huwt omstreeks 1620 met Johan Huisinge offte Oldenhuis, zoals hij na zijn huwelijk werd genoemd. Nakomelingen met de naam Oldenhuis [A. Smegen, 'Vier erven en hun bewoners te Zwinderen', in: DGJ 1 (1994), p 36-63].
• Tymen Oldenhuis (Zwinderen ca. 1700-1734), schulte Dalen 1722-1734; zoon van Jan Tijmens Oldenhuis; zoon van Tymen Oldenhuis, huw. 1654; zoon van Johan Huising & Mechtelt ten Oldenhuis [Cor de Graaf & Hans Homan Free, 'De schulten van Drenthe', in: DGJ 18 (2011), p 136].

afkortingen en bibliografische notaties: