Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Samson
< Olde Samson

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Olde Samson is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: